Skip to main content

Privacy Policy

Laatste versie 7 oktober 2021

Dit Charter over de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer (hierna Privacy Charter genoemd) beklemtoont ons engagement om uw gegevens te beschermen en enkel die gegevens te verwerken die ons helpen om u van dienst te zijn, vanuit onze missie die algemeen welzijn als kern heeft!

Het doel van dit Privacy Charter is u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren, in het kader van uw relatie met ons als klant en bij het gebruik van onze website https://www.loveware.be, en over uw rechten terzake.
De termen “Loveware”, “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar The Works bv, de eigenaar van de website https://www.loveware.be (The Works bv, Koningin Astridlaan 95, 2800 Mechelen). Deze entiteit is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in overeenstemming met dit Privacy Charter (de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken drie categorieën van gegevens.

1.1 Gegevens die u ons doorgeeft.

1.1.1 De gegevens die nodig zijn om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden via onze website https://www.loveware.be, via events en via onze winkel

Wij vragen u om en verzamelen van u bepaalde persoonsgegevens, als u ervoor kiest gebruik te maken van onze website https://www.loveware.be , als u ons om onze diensten vraagt via events of calls of nog door klant te worden via de winkel. Deze gegevens zijn nodig opdat wij u de door u gevraagde diensten en goederen zouden kunnen leveren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Gebruikersinformatie. Als u een klantenaccount aanmaakt via de Loveware website of klant wordt via de winkel, dan vragen we u om ons bepaalde gegevens door te geven zoals uw naam, voornaam, adres als wij de bestelling versturen en mailadres om de bestelling te kunnen opvolgen met u. 

• Gegevens omtrent de locatie en datum van uw home party. Opdat wij u in contact zouden kunnen brengen met een beschikbare consulent of consulente uit uw regio, vragen wij u om gegevens zoals de postcode, uw telefoonnummer, de datum van de home party, het aantal deelnemers…

1.1.2 De gegevens die u bijkomend uit eigen beweging aan ons doorgeeft.

U kunt er voor kiezen om ons bijkomende informatie te verschaffen, om ons in staat te stellen uw verwachtingen beter in te schatten en u zo een betere service te kunnen leveren.
• Bijkomende profielgegevens Zo kunt u ons uit eigen beweging meer informatie geven over uw wensen, zoals een bepaald thema voor uw party, een bepaald assortiment van artikelen dat uw voorkeur wegdraagt of andere speciale wensen.
• Gegevens in verband met uw bestelling(en), zoals de producten die u bij ons besteld heeft en wanneer, uw facturen enz. Dit opdat wij de wettelijke garantie op de aankopen zouden kunnen garanderen, om u een dienst na verkoop te kunnen aanbieden, en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

1.2 Gegevens die automatisch verzameld worden in het kader van het gebruik van de website https://www.loveware.be

Wanneer u onze website https://www.loveware.be bezoekt, verzamelen we informatie over de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt.
• Gebruikersinformatie. Wij verzamelen informatie over uw interacties met onze website https://www.loveware.be , zoals de pagina’s of andere inhoud die u bekijkt.

• Verbindingsgegevens. Wij verzamelen automatisch de gegevens over uw verbinding wanneer u onze site https://www.loveware.be gebruikt. Dat gaat dan over, maar is niet beperkt tot: het IP-adres, de tijdstippen waarop u de site bezoekt, de hardware die u gebruikt, toegangstijden, computerhardware en softwaregegevens, gebeurtenissen zoals crashes, time-outs, browsertypes…

• Cookies et soortgelijke technologieën. We gebruiken cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en identificaties van mobiele apparaten. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze site: ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en laten toe de inhoud van onze sites aan te passen aan uw behoeften. Meer hierover in ons cookiebeleid hieronder.

2. HOE EN WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken, bewaren en verwerken gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, om uw klantendossier te beheren, om onze home party services en dienst na verkoop te verbeteren, om de website https://www.loveware.be te verbeteren en uit te breiden. Om een ​​veiligere vertrouwde omgeving te creëren en te behouden, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.1 Uw klantendossier beheren

• Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
• Dienst na verkoop en algemene service in het kader van verkopen leveren.
• U berichten te sturen in verband met uw bestelling en de opvolging of levering ervan.

2.2 Onze website https://www.loveware.be verbeteren en beheren

• U toe te laten de website https://www.loveware.be te gebruiken.
• Onze website site https://www.loveware.be beheren, te beschermen, te verbeteren en te optimaliseren door interne analyses uit te voeren.
• Een klantenservice leveren.
• U berichten te sturen in verband met onze diensten, onderhoud, waarschuwingen met betrekking tot de veiligheid en andere notificaties met betrekking tot uw account.

2.3 Een beveiligde omgeving en surfervaring creëren en behouden

• Detecteren en voorkomen van fraude, spam, misbruik, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten
• Veiligheidsonderzoeken en risicobeoordelingen uitvoeren.
• Aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

2.4 Onze advertenties en de marketing van onze producten en diensten verbeteren, personaliseren en evalueren.

• U commerciële en andere informatie sturen die u zou kunnen interesseren op basis van uw voorkeuren.
• Personaliseren, evalueren en verbeteren van onze reclameboodschappen.
We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in deze sectie worden vermeld, vanwege ons gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten uit te voeren teneinde u producten en diensten voor te stellen waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren. U kunt er steeds voor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door de instructies voor het opzeggen in onze marketingcommunicatie te volgen, door ons een mail te sturen op info@loveware.be .

3. DELEN EN OPENBAAR MAKEN

3.1 Met uw toestemming.

Wij delen uw informatie nooit met derden (partners, externe dienstverleners…)

3.2 Stopzetting activiteiten.

Als The Works bv een fusie, overname, reorganisatie, vermogensoverdracht, faillissement of insolventieprocedure aanvat, kan zij haar activa, of een deel daarvan, inclusief uw informatie, verkopen, toewijzen of delen.
In dit geval zullen we u op de hoogte brengen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onder een ander Charter voor gegevensbescherming zullen vallen.

4. UW RECHTEN

U kunt de in dit gedeelte beschreven rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@loveware,be. Houd er rekening mee dat we u mogelijk kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.

4.1 Rechtzetting van foutieve of onvolledige gegevens.

U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren.

4.2 Bewaring en verwijdering van gegevens.

In het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als u niet langer wenst dat wij uw informatie gebruiken om u onze Loveware diensten en de diensten van onze website https://www.loveware.be te leveren, kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen en uw account te sluiten.
Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt:
• We kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde informatie van u bewaren voor fiscale, wettelijke en auditdoeleinden.
• Omdat we onze https://www.loveware.be-site onderhouden met als doel o.a.om deze te beschermen tegen onopzettelijk of opzettelijk verlies en vernietiging, kunnen bepaalde resterende kopieën van uw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte tijdsspanne niet worden verwijderd uit onze back-upsystemen.

4.3 Intrekking van toestemming en beperking m.b.t. gegevensverwerking.

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Loveware, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een mededeling aan ons te sturen met vermelding van de toestemming die u intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de wettelijkheid van de verwerkingsactiviteiten m.b.t tot uw gegevens voorafgaand aan de intrekking.

4.4 Klachten.

U hebt het recht om bij de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming klacht in te dienen over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons zijn uitgevoerd.

5. BEVEILIGING

We implementeren en onderhouden voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om uw informatie te beschermen, zijn firewalls en gegevensversleuteling, evenals toegangscontroles tot informatie. Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat de inloggegevens van uw Loveware account verloren, gestolen, verduisterd of anderszins gecompromitteerd zijn, of als u meent dat iemand van uw Loveware account gebruik maakt op ongeoorloofde wijze, neem dan contact met ons op via info@loveware.be of telefonisch op 015/34.88.67.

6. WIJZIGINGEN AAN DIT CHARTER VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Loveware behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Charter, in overeenstemming met deze clausule. Als we dit Charter wijzigen, publiceren we de nieuwe versie op onze website https://www.loveware.be en zullen we de datum van de “laatste update” bovenaan bijwerken. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van het nieuwe Charter voor de bescherming van persoonsgegevens, kunt u ons een verzoek sturen om uw ​​account te verwijderen. Als u ons geen verzoek stuurt om uw account te verwijderen vóór de ingangsdatum van het nieuwe Privacy Charter, wordt uw gebruik van onze diensten en van de website https://www.loveware.be onderworpen aan nieuwe Charter voor de bescherming van persoonsgegevens.

7. CONTACTEER ONS

Als u vragen of klachten hebt over dit Privacy Charter of de informatieverwerkingsactiviteiten van The Works bv, kunt u ons een e-mail sturen op info@loveware.com

 

Cookiebeleid


Loveware maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om haar e-commerce site verder uit te bouwen, te beschermen en te verbeteren. Dit beleid legt uit hoe en waarom we deze technologieën en de keuzes gebruiken die u worden aangeboden.


Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt overgebracht naar uw apparaat (bijvoorbeeld uw telefoon of computer). Een cookie kan ons bijvoorbeeld toestaan ​​uw browser te herkennen, terwijl een andere cookie uw voorkeuren kan onthouden. Er worden twee soorten cookies gebruikt op deze website: (1) “sessiecookies” en (2) “permanente cookies”. Sessiecookies vervallen normaal wanneer u uw browser afsluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven staan ​​nadat uw browser is gesloten en opnieuw kunnen worden gebruikt bij uw volgende bezoek aan onze e-commercesite.


We gebruiken ook andere technologieën die cookie-achtige functionaliteit bieden, zoals webbakens, pixels, identificaties van mobiele apparaten en volg-URL’s, om inloggegevens te verkrijgen (zoals beschreven in ons Privacy Charter). Onze e-mails kunnen bijvoorbeeld webbakens en tracking-URL’s bevatten om te zien of u een specifiek bericht hebt geopend of een bepaalde link hebt geopend.

Waarom gebruikt Loveware deze technologieën ?

Wij doen om verschillende redenen beroep op deze technologieën, bijvoorbeeld om:
• U toe te laten onze website https://www.funfactory-partyloveware.be te gebruiken en er op in te loggen, en om gebruik te maken van de diensten van onze betaalproviders Stripe en Paypal.
• De werking van en uw toegang tot de website https://www.loveware.be toestaan, vergemakkelijken en vereenvoudigen.
• Beter begrijpen hoe u omgaat met en navigeert op de website https://www.loveware.be en deze processen verbeteren.
• Ons toe te laten om u meer pertinente inhoud inclusief commerciële inhoud te bieden.
• De performantie, het functioneren en de efficiënte van de https://www.loveware.be analyseren en bewaken.


Uw voorkeuren

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om het plaatsen van cookies te weigeren, door naar het Help-gedeelte van de werkbalk van uw browser te gaan.
U kunt mogelijk cookies beheren via de functie “Instellingen” van uw mobiele apparaat. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor uw apparaat voor meer informatie.
Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat bepaalde gedeelten van de https://www.loveware.be -website niet werken zoals bedoeld of zelfs helemaal niet.