Privacy

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

Algemeen
Uw privacy is voor ons even belangrijk als voor u
Beveiliging
Beperkt gebruik persoonsgegevens
Beperkte doorgifte persoonsgegevens
Gevoelige informatie wordt beschermd
Discrete verzending
Geen ongewenste contactname
Cookies
Toepasselijk recht

Algemeen

U bezoekt een website van Loveware shop & Loveware Party’s (hierna “Loveware”) met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 95 en met ondernemingsnummer 0817.608.743.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang / gebruik hiervan. Door deze website te bezoeken / te gebruiken geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van huidig Privacybeleid. Voor zover u een klant bent hebben de bepalingen van algemene verkoopsvoorwaarden van Loveware waardoor U gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met huidig Privacybeleid.
De voorwaarden van huidig Privacybeleid kunnen worden gewijzigd door Loveware en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van deze website na dergelijke wijziging. U wordt derhalve geacht dit Privacybeleid op regelmatige wijze te consulteren.
Terug naar boven

Uw privacy is voor ons even belangrijk als voor u

Loveware zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Loveware hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.
Huidig Privacybeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.
Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van Loveware.
De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het de bestelprocedure, zal worden verwerkt. Loveware is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.
De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten, en tenslotte op 23/05/2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 5AVG), ook wel de General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Terug naar boven

Beveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Loveware levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.
Terug naar boven

Beperkt gebruik persoonsgegevens

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en voor de administratie en afwikkeling van bestellingen. Loveware verzamelt geen persoonlijke informatie die buiten het noodzakelijke klantenbeheer vallen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Loveware, Koningin Astridlaan 95, 2800 Mechelen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Terug naar boven

Beperkte doorgifte persoonsgegevens

Wij zullen nooit of te nimmer uw gegevens verkopen, leasen of op een andere manier doorgeven aan of delen met derden, zij het andere bedrijven of individuen tenzij wij hiertoe zouden verplicht worden krachtens toepasselijke regelgeving. De post of de koeriersfirma’s waarmee we werken krijgen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om uw bestelling te kunnen leveren.
Terug naar boven

Gevoelige informatie wordt beschermd

Wij verbinden ons ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen en uw privacy te garanderen. Als u met een kredietkaart betaalt, dan zullen uw afschriften op geen enkele wijze de benaming Loveware shop of Loveware party’s bevatten of ernaar verwijzen. Uw kredietkaartgegevens worden niet door ons opgeslagen, maar worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de betaaltransactie op het beveiligde betaalplatform van Pay.nl. Pay.nlis één van de Europese leiders op de markt van betalingsdiensten. Pay.nl hanteert onder meer de volgende maatregelen: beveiliging van zijn servers door firewalls, strenge controle van de toegang tot zijn databanken met wachtwoorden, codering van de gevoelige gegevens. Meer informatie over Pay.nl vindt u op Pay.nl
Terug naar boven

Discrete verzending

Alle bestellingen worden discreet verpakt en verzonden in neutrale, ongemarkeerde bruine of witte dozen, gewatteerde enveloppes of postpakketten. De benaming Loveware, Loveware party’s of ons logo komt nergens voor op het verzendlabel. Nergens op de doos wordt melding gemaakt van de inhoud van het pakket of ernaar verwezen.
Terug naar boven

Geen ongewenste contactname

Loveware verstuurt nooit ongewenste mails of post, en zal u nooit ongevraagd opbellen. De enige e-mail die u van ons zult krijgen is een automatische bevestigingsmail wanneer u bestelt, met alle gegevens van uw bestelling, en in voorkomend geval een e-mail om u van een backorder of nazending op de hoogte te brengen. We zullen nooit telefonisch contact opnemen, tenzij er een uitzonderlijk probleem is met een bestelling. Bij elke bestelling kan een catalogus gevoegd worden, bijkomende catalogi worden alleen op verzoek toegestuurd. We versturen op gezette tijden nieuwsbrieven per mail, die u alleen zult ontvangen als u hetzij op de website, hetzij bij het afhandelen van de bestelling, daarvoor heeft ingeschreven. U kunt zich ten allen tijde kosteloos en zonder enige motivering hier uitschrijven. U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Loveware, Koningin Astridlaan 95, 2800 Mechelen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Terug naar boven

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Elke cookie die u ontvangt is uniek en kan alleen worden gelezen door een webserver van het domein dat de cookie heeft verstrekt. U kunt cookies aanvaarden of weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar meestal kunt u desgewenst de instelling van uw browser wijzigen om ze te weigeren.
Het gebruik van cookies is niet absoluut noodzakelijk om het publiek gedeelte van de Loveware website te consulteren. Het gebruik van cookies is enkel noodzakelijk voor de toegang tot het privaat gedeelte van de website, na de opening van een account. U kunt uw Internetbrowser dus instellen om cookies te weigeren. Cookies dienen vooral om de communicatie te vergemakkelijken en tijd te winnen.
Terug naar boven

Toepasselijk recht

Huidig Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.
Terug naar boven